Kazanie na niedzielę Wszystkich Świętych

Kazanie głosi ks. Andrzej Konachowicz

Kazanie na pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, gdy w cerkwi jest czczona pamięć Wszystkich Świętych, wygłosił w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii Ojciec Andrzej między innymi przywołał postacie XX-wiecznych Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, których polska cerkiew prawosławna kanonizowała już w XXI wieku. Nawiązał również do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza.