Kazanie Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej)

Język nagrania - ukraiński

Kazanie Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej)Zapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.