Kazanie na osiemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie na osiemnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz