Kazanie na ósmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na ósmą niedzielę głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W ósmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy mężów.

Kazanie na ósmą niedzielę głosi ks. mitrat Andrzej Łoś