Kazanie na Palmową niedzielę po ukraińsku

Język nagrania - ukraiński

Władyka Abel - kazanie na Palmową niedzielę po ukraińskiKazanie na Palmową niedzielę w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. Fragment kazania został wygłoszony w języku ukraińskim z uwagi na liczną grupę imigrantów ukraińskich, obecnych na Liturgii Świętej w Palmową niedzielę. W tym dniu została odczytana Ewangelia wg św. Jana o wskrzeszeniu Łazarza.