Kazanie na Palmową niedzielę

Kazanie na Palmową niedzielę

Kazanie na Palmową niedzielę, jedno z dwunastu wielkich świąt, bezpośrednio poprzedzających święto wszystkich świąt chrześcijańskich, jakim jest Pascha Chrystusowa, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii, szczególnie akcentując cud, jakim było wskrzeszenie przez Chrystusa z martwych od czterech dni leżącego w grobie Łazarza. Cudowne wydarzenie miało miejsce w przeddzień uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, zwanego Palmową niedzielą.

Kazanie na Palmową niedzielę