Kazanie na Palmową niedzielę

Język nagrania - polski

Władyka Abel - kazanie na Palmową niedzielęKazanie na Palmową niedzielę w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W tym dniu została odczytana Ewangelia wg św. Jana o wskrzeszeniu Łazarza.