Kazanie na piątą niedzielę po Pasce

Kazanie na piątą niedzielę Pozdrawiam Pasce głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej. Ojciec Andrzej w swojej homilii nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg. św. Jana – rozmowa Jezusa z Samarytanką.

Kazanie na piątą niedzielę Pozdrawiam Pasce głosi ks. dr Andrzej Konachowicz