Kazanie na piątą niedzielę

Kazanie na piątą niedzielę głosi władyka Abel

W piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o cudownym uzdrowieniu przez Chrystusa dwóch opętanych przez demona, a także przywołał pamięć św. św. Kosmy i Damiana.

Kazanie na piątą niedzielę głosi władyka Abel