Kazanie podczas chełmskich uroczystości

Język nagrania - ukraiński

Cerkiew pw. Św. Jana Teologa w ChełmieZachęcamy do wysłuchania kazania wygłoszone w 2011 roku, w czasie uroczystości święta Narodzenie Bogurodzicy w Chełmie. Kaznodzieja – o. Jerzy Benziuk z Kowla (Ukraina) podkreślił  znaczenie Narodzenia Bogurodzicy w historii zbawienia oraz rolę chełmskiej ikony w tradycji Kościoła prawosławnego.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.