Kazanie o powołaniu pierwszych uczniów

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na XVI niedzielę po Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii. Ks. Andrzej nawiązał w swoim kazaniu do Ewangelii wg. św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów.