Kazanie na siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu

Język nagrania - polski

Kazanie na niedzielę Świętych OjcówKazanie na niedzielę Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego, która przypada po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego w siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Andrzej Konachowicz. Ksiądz Andrzej w swoim kazaniu nawiązał do Apostoła Pawła. Przywołał także historię z IV w., gdy Święci Ojcowie Kościoła na I Soborze Powszechnym stworzyli pierwszą część modlitwy Wieruju (Symbol wiary, Credo). Wspomniał również o ważnym dla prawosławnych wiernych w Polsce święcie Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.