Kazanie na siódmą niedzielę

Kazanie na siódmą niedzielę

Kazanie na siódmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi  katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza – Uzdrowienie dwóch ślepych. Przywołał też postać św. Włodzimierza, którego pamięć cerkiew celebruje w tą niedzielę.

Kazanie na siódmą niedzielę