Kazanie na Spotkanie Pańskie

Język nagrania - polski

Kazanie głosi władyka AbelNa niedzielę 2 lutego 2014 roku przypadło jedno z dwunastu wielkich świąt – Spotkanie Pańskie. Z tego tytułu w czasie niedzielnej Liturgii Świętej została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o starcu Symeonie. Kazanie do Ewangelii w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel.