Kazanie na święto Narodzenia Bogarodzicy

Język nagrania - polski

Ks. mitrat Andrzej ŁośKazanie do Ewangelii na pierwsze z dwunastu wielkich świąt prawosławnych – święto Narodzenia Bogarodzicy, które przypadło w tym roku 8 września według nowego stylu, wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Ojciec Andrzej przewodniczył również uroczystej Liturgii, która została odprawiona w tym dniu w lubelskiej katedrze. W czasie Liturgii została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o Marcie i Marii oraz prawdziwie błogosławieni.