Kazanie na święto Pięćdziesiątnicy

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Kazanie na święto PięćdziesiątnicyKazanie na niedzielę Zesłania Ducha Świętego, zwanego również Pięćdziesiątnicą lub Trojcą, które przypada w ósmą niedzielę po Zmartwychwstaniu, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Ewangelię wg św. Jana Jezus – wodą żywą odczytał ks. diakon Marek Waszczuk.