Kazanie na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W drugie spośród dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym, jakim jest święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swoim kazaniu proboszcz lubelskiej parafii nawiązała do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana. To wielkie święto przypada według nowego stylu w dniu 14 września.