Kazanie na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Kazanie władyki Abla

W XIV niedzielę po Pięćdziesiątnicy 14 września br. przypadło jedno z dwunastu wielkich świąt – Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Z okazji tego wielkiego święta kazanie do Ewangelii wg. św. Jana w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.