Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego

Kazanie głosi ks. Jarosław Szczur

Kazanie w niedzielę 6 sierpnia w dniu święta Przemienienia Pańskiego wygłosił w lubelskiej katedrze ks. Jarosław Szczur. To jedno z dwunastu wielkich świąt jest jednocześnie prazdnikiem parafialnym, gdyż lubelska cerkiew jest właśnie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W swojej homilii Ojciec Jarosław nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o przemienieniu Jezusa. Przywołał rownież nauki św. Efrema Syryjczyka, a także św. Grzegorza Palamasa.

Kazanie głosi ks. Jarosław Szczur