Kazanie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego przypada na 40. dzień po Pasce Chrystusowej. W tym roku to jedno z dwunastu wielkich świąt było odchodzone 9 czerwca. Z tego tytułu w cerkwi była czytana Ewangelia wg św. Łukasza – Jezus ukazuje się apostołom oraz Wniebowstąpienie Jezusa. Kazanie z okazji święta wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś.