Kazanie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Kazanie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Kazanie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego, które przypada na czterdziesty dzień od Paschy Chrystusowej, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej podkreślił wagę faktu Wniebowstąpienia naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Odniósł się także do słów czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza – Jezus ukazuje się apostołom oraz Wniebowstąpienie Jezusa.

Kazanie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego