Kazanie na święto Zaśnięcia Bogarodzicy

Język nagrania - polski

Kazanie - ks. Andrzej KonachowiczKazanie do Ewangelii, czytanej 15 sierpnia na jedno z dwunastu wielkich prawosławnych świąt – Zaśnięcie Bogarodzicy, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Andrzej Konachowicz. Tego dnia jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o Marcie i Marii oraz prawdziwie błogosławieni.