Kazanie na szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o cudownym uzdrowieniu sparaliżowanego przez Chrystusa.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś