Kazanie na trzydziestą niedzielę

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie na trzydziestą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz parafii katedralnej. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o bogactwie i życiu wiecznym, a także listu Apostoła Pawła do Kolosan.

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz