Kazanie na trzydziestą pierwszą niedzielę

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie na trzydziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu ślepego.