Kazanie na trzydziestą pierwszą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na trzydziestą pierwszą niedzielę wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu ślepego.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś