Kazanie na trzynastą niedzielę

Kazanie na trzynastą niedzielę głosi JE abp Abel

Kazanie na trzynastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz władyka nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza – Przypowieść o dzierżawcach winnicy.

Kazanie na trzynastą niedzielę głosi JE abp Abel