Kazanie w czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na czwarta niedzielę głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. Proboszcz lubelskiej parafii w swojej homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Mateusza o zdrowieniu sługi setnika.

Kazanie na czwarta niedzielę głosi ks. mitrat Andrzej Łoś