Kazanie w czwartą niedzielę po Zmartwychwstaniu

Kazanie głosi Władyka Jerzy

Kazanie w czwartą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego JE abp Jerzy – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i Ordynariatu Wojska Polskiego. W swojej homilii Władyka Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana o uzdrowieniu paralityka przy sadzawce. Hierarcha gościł w Lublinie z okazji IV edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” i odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego.

Kazanie głosi Władyka Jerzy