Kazanie w drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej chomili Ojciec Andrzej nawiązał do do Ewangelii wg św. Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś