Kazanie w dwudziestą czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w dwudziestą czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o bogatym młodzieńcu szukającym życia wiecznego.

Kazanie głosi władyka Abel