Kazanie w dwudziestą drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi Abp Abel

Kazanie w dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza – Ostrzeżenie przed chciwością.

Kazanie głosi Abp Abel