Kazanie w dwudziestą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w dwudziestą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś