Kazanie w dwudziestą pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w dwudziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej JE Arcybiskup Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie.

Kazanie głosi władyka Abel