Kazanie w dwudziestą trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie w dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie, a także do słów Apostoła Pawła.

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz