Kazanie w dwudziestą trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w 23. niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz parafii katedralnej w Lublinie nawiązał do czytanej w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat.

Kazanie w 23. niedzielę po Pięćdziesiątnicy