Kazanie w dwunastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w dwunastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterza nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza – bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego.

Kazanie głosi władyka Abel