Kazanie w dziesiątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie do Ewangelii, czytanej w dziesiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. Tego dnia jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – uzdrowienie epileptyka, a także druga zapowiedź męki i zmartwychwstania.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś