Kazanie w niedzielę Lubelskiej Ikony Matki Bożej

Kazanie głosi JE bp Warsonofiusz

W czasie Boskiej Liturgii w święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił JE Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki, który gościł w Lublinie z okazji święta. W swojej wielowątkowej homilii władyka nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Mówił o roli bogactwa w drodze do zbawienia. Przywołał także sylwetki zasłużonych dla obrony Prawosławia przed tragiczną w skutkach Unią Brzeską św. Piotra Mohyły i Konstantego Bazylego Ostrogskiego, fundatora cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie.  

Kazanie głosi JE bp Warsonofiusz