Kazanie w niedzielę św. Grzegorza Palamasa

Kazanie głosi JE Abp Abel

W drugą niedzielę Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii Władyka nawiązał do czytanego w czasie Boskiej Liturgii fragmentu Ewangelii wg św. Marka o uzdrowieniu sparaliżowanego. Przywołał także sylwetkę św. Grzegorza Palamasa, który nauczał o boskich energiach, a którego pamięć cerkiew prawosławna czci w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Nasz arcypasterz nawiązał też do trudnych chwil, związanych z pandemią koronawirusa.

Kazanie głosi JE Abp Abel