Kazanie w osiemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w osiemnastą niedzielę głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie w osiemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. Jerzy Łukaszewicz. Wikariusz parafii katedralnej nawiązał w swojej homilii do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza – Przypowieść o bogaczu i Łazarzu.

Kazanie w osiemnastą niedzielę głosi ks. Jerzy Łukaszewicz