Kazanie w ósmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

Kazanie w ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Mateusza o nakarmieniu pięciu tysięcy oraz odniósł się też do słów Apostoła Pawła. Władyka zaapelował również, aby nie popadać w histerię w związku z panującą na świecie pandemią, lecz aby pokładać wiarę w Bogu.

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel