Kazanie w ósmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz

Kazanie w ósmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz, który w swojej homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Mateusza o nakarmieniu pięciu tysięcy.

Kazanie głosi ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz