Kazanie na Palmową Niedzielę

Kazanie w Palmową Niedzielę głosi władyka Abel

W Palmową Niedzielę, która w 2015 roku przypadła 5 kwietnia, kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W tym dniu została odczytana Ewangelia wg św. Jana o wskrzeszeniu z martwych Łazarza.

Kazanie w Palmową Niedzielę głosi władyka Abel