Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. W swoim kazaniu ojciec Andrzej odniósł się do Ewangelii wg św. Jana – Rozmowa Jezusa z Samarytanką; skoncentrował się na teologicznej głębi, płynącej z tego wydarzenia.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś