Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu

Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim wygłosił w katedrze prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej bardzo ważnej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tą niedzielę Ewangelii wg św. Jana – Rozmowa Jezusa z Samarytanką. Odniósł się też do aktualnych wydarzeń na świecie związanych z pandemią koronawirusa, określając je mianem III wojny światowej i jednym z największych zagrożeń dla współczesnego chrześcijaństwa.

Kazanie w piątą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim