Kazanie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza opisujących ucieczkę Jezusa do Egiptu, rzeź dzieci w Betlejem, a także powrót Jezusa z Egiptu.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz