Kazanie w piętnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na piętnastą niedzielę

Kazanie w piętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do dwóch czytanych w tą niedzielę fragmentów Ewangelii – wg św. Marka Jezus wzywa do naśladowania, a także wg św. Mateusza o największym przykazaniu. Odniósł się też do czytania z listów św. Apostoła Pawła do Galacjan.

Kazanie na piętnastą niedzielę