Kazanie w szesnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w 16 niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w szesnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej w Lublinie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej na wiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain.

Kazanie w 16 niedzielę po Pięćdziesiątnicy