Kazanie w szóstą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w szóstą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. W swoim kazaniu władyka Abel odniósł się do Ewangelii wg św. Jana – Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia. 

Kazanie głosi władyka Abel